Hakaton winers

ביום שישי האחרון, 28.4, זכתה קבוצת סטודנטים מהפקולטה במקום הראשון בהאקתון הסטודנטים הגדול בארץ, HackIDC , אשר נערך במרכז הבינתחומי, בהשתתפות 55 קבוצות סטודנטים.

הצוות הזוכה:
ענבל בן יהודה
אמיר ליבנה
כרמל רבינוביץ
נדב אליהו
עודד לזר (מהפקולטה לתעו”נ)

הסטודנטים פיתחו והציגו מערכת של צמיד חכם המיועד לכנסים אשר מאפשר החלפת פרטים אלקטרוניים בין המשתתפים באמצעות לחיצת יד טבעית בלבד.
ניתן לצפות כאן בסרטון הדגמה של המערכת שהוצגה.

במציאת הפתרון הטכנולוגי הסטודנטים הונחו על ידי קובי כוחיי, מהנדס המעבדה
לבקרה רובוטיקה ולמידה.

לינק לאתר התחרות:
https://2017.hackidc.com/

ברכות חמות לזוכים על ההישג המצוין!

נחום שימקין
סגן הדיקן ללימודי הסמכה
הפקולטה להנדסת חשמל