טקס הנחת אבן פינה לבניין זיסאפל

25.7.19, 10:00.

דברי דיקן הפקולטה, פרופ’ נחום שימקין

נכבדיי – נשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא, יהודה וזוהר זיסאפל ובני משפחותיהם, אנשי הטכניון, ואורחים נכבדים.

תודה לכולכם שהגעתם והצטרפתם אלינו למעמד חגיגי זה, שהוא יום חג לפקולטה להנדסת חשמל ע”ש ויטרבי, ולטכניון כולו. אנו חוגגים היום את הנחת אבן הפינה לבניין ע”ש זיסאפל להנדסת חשמל, בניין בן שמונה קומות שיהווה אגף חדש ונוסף לפקולטה, וזאת ממש ימים ספורים לפני תחילת העבודות להקמתו.

כפי שציין הנשיא, הפקולטה להנדסת חשמל הייתה מאז היווסדה, לפני כשמונים שנה, למקור שופע של מצוינות בהוראה ובמחקר, ומתוך כך לבית היוצר של תעשיית ההיי-טק בישראל. דיסציפלינה הנדסית חייבת לבחון ולחדש את עצמה באופן מתמיד, והפקולטה עשתה זאת בהצלחה בכל שנות קיומה. אנו ממשיכים בכך גם בשנים האחרונות, עם קליטת מספר חסר תקדים של חברי סגל צעירים, במגוון רחב של תחומי מחקר.

הקמת בניין זיסאפל מאפשרת לנו לממש את תוכניות הפקולטה להמשך התרחבות וצמיחה: בכלל זה המשך הקליטה של חברי סגל צעירים ומצטיינים, הקמת מעבדות חדשות, גידול במספר הסטודנטים בתארים מתקדמים, משיכת פוסט-דוקטורנטים ואורחים אקדמיים, והעמקת קשרי הגומלין עם התעשייה הישראלית עתירת הידע על כל רבדיה.

הקמת הבניין החדש מתאפשרת תודות לתרומתם הנדיבה של יהודה וזוהר זיסאפל. תרומה זו היא מיוחדת עבורנו. יהודה וזוהר הם בוגרי הפקולטה, מחלוצי תעשיית התקשורת הישראלית, ידידי הפקולטה והטכניון מזה שנים, ומלווים מקרוב את פעילותנו. אנו גאים על כך שבניין מרכזי בפקולטה יישא את שמם של שניים מבכירי בוגריה, מהיזמים הבולטים בתעשייה הישראלית. הדבר יהווה מקור השראה ומודל למצוינות עבור אנשי הפקולטה, ועבור הדורות הבאים של הלומדים בה.

זוהר ויהודה היקרים: תרומה זו מצטרפת לתרומתכם הקודמת לפקולטה, שאפשרה את הקמת המרכז לננו-אלקטרוניקה ע”ש שרה ומשה זיסאפל. בתרומות אלו הנכם מתווים דרך ייחודית ומהווים מופת לתמיכה של מובילי התעשייה הישראלית במערכת האקדמית, מערכת אשר ממלאת תפקיד כה חיוני בפריחת התעשייה עתירת הידע בארץ. בשם כל עמיתי, אני מודה לכם על כך מקרב לב.

ומספר מילות תודה נוספות ברשותכם. ראשית לנשיא הטכניון פרופ’ פרץ לביא, ולסגן הנשיא לפיתוח משאבים, פרופ’ בועז גולני, שמאמציהם וחזונם אפשרו תרומה נכבדה זו. תודה לפרופ’ אריאל אורדע, הדיקן הקודם של הפקולטה, שבזמן כהונתו התהווה ותוכנן הפרויקט. תודה כמובן לכל המעורבים והמסייעים בהקמת הבניין, שקצרה פה היריעה מלמנות את כולם אך בוודאי נעשה זאת עם השלמת הבנייה בעוד שנים ספורות. ולבסוף, תודה מיוחדת לפרופ’ אנדרו ויטרבי, ידיד נכבד ונאמן נוסף של הפקולטה, הקרויה כיום על שמו ועל שם רעייתו ארנה ז”ל. תרומתו לפקולטה הינה מהגורמים המרכזיים המאפשרים את המשך התפתחותה.