ברכות לחברי הסגל מהפקולטה הזוכים במענק מחקר מטעם הקרן הלאומית למדע (ISF) במחזור תש”פ:

דר’ עומר בוברובסקי:

“בעיות סטטיסטיות בטופולוגיה יישומית”

פרופ’ גיא גלבוע:

“אנליזה של אותות ומערכות באמצעות ייצוג ערכים עצמיים לא לינאריים”

פרופ’ יובל יעיש:

“אי-יציבות כפולה של צינוריות פחמן תלויות בצורת קשת”

פרופ’ יורם מוזס:

“ידע ותיאום פעולות מבוזר”

פרופ’ שמעון מרום:

“מורכבות חלבוני תעלות: השלכות על דינמיקה של מתח קרום”

דר’ עדו קמינר:

“אפקט סמית-פרסל בננופוטוניקה עבור מקורות אור קצרי-גל”

פרופ’ יובל קסוטו:

“קודים עם גישה אקראית”

פרופ’ יצחק קסלסי ופרופ’ אריאל אורדע:

“איזון עומסים עבור מערכות ענן ומרכזי נתונים עם משגרים מרובים”

פרופ’ מחקר שלמה שמאי (שיץ):

“היבטים אינפורמציונים של מערכות תקשורת דלילות משאבים”

דר’ אביב תמר:

“למידה עמוקה של ייצוגים לתכנון ויזואלי של מניפולציות רובוטיות”