שני מפגשי זום עבור מתעניינים בתואר שני בהנדסת חשמל בטכניון: 1.6.2020 בשעה 16:00, ו- 2.6.2020 בשעה 16:00