ההטבות עבור חברות השותפות המועדון התעשייה הינן רבות ומגוונות. החל מקשר בלתי אמצעי עם הסטודנטים והסטודנטיות המצויינים הלומדים בפקולטה, וכלה בהעשרה לעובדי החברה, שיתופי פעולה מחקריים ושימוש בתשתיות הקיימות במעבדות ובפקולטה.

 1. פרסום משרות לסטודנטים בתואר ראשון ותארים מתקדמים.
 2. פרסום התמחויות קיץ לסטודנטים לתארים מתקדמים.
 3. פרסום אפשרויות לבילוי השבתון או תל”ת בחברה בארץ.
 4. ימי זרקור וימי גיוס.
 5. השתתפות באירועי “שומע חופשי”- תוכנית זו מאפשרת השתתפות בקורסים המועברים בפקולטה במהלך הסמסטר, ההשתתפות אינה כוללת מטלות בית ובחינות.
 6. פרויקט לתואר ראשון באחת ממעבדות ההוראה של הפקולטה (ניתן להחליט על סוג ההנחיה- משותפת, הנחיית הפקולטה, הנחיית מהנדס/מדען מטעם החברה וכו’).
 7. השתתפות באירועים פקולטיים המתקיימים לאורך השנה האקדמית (וועדה מייעצת, סמינרים, סדנאות, ימי עיון וכו’).
 8. מתן תשתית להעברת סמינרים על ידי החברה (מחוץ לתוכנית הלימודים).
 9. הרצאות המועברות מעת לעת על ידי החברה- לכלל הסטודנטים.
 10. מתן מענה לכל בקשה בקשר עם קידום החברה, מטרותיה ופעילות מול סטודנטים וחברי סגל.
 11. הצעת פרסי הצטיינות לסטודנטים נבחרים.
 12. השתתפות ב”ימי מחקר” בהם סטודנטים מציגים את עבודות המחקר שלהם בימים מרוכזים.