1. פרסום משרות לסטודנטים בתואר ראשון ותארים מתקדמים.
  2. פרסום התמחויות קיץ לסטודנטים לתארים מתקדמים.
  3. ימי זרקור- פעמיים בשנה, במהלך סמסטר חורף ואביב ניתן לבצע יום גיוס בלעדי בלובי בניין מאייר בימי רביעי בזמן צהרי יום ד’ בין השעות 12:30-14:30
  4. “שומע חופשי”- תוכנית זו מאפשרת השתתפות בקורסים המועברים בפקולטה במהלך הסמסטר, ההשתתפות אינה כוללת מטלות בית ומבחנים.
  5. פרויקט לתואר ראשון באחת מ-14 מעבדות ההוראה של הפקולטה (ניתן להחליט על סוג ההנחיה- משותפת, הנחיית הפקולטה, הנחיית החברה וכו’)
  6. אירועים פקולטיים המתקיימים לאורך השנה האקדמית (וועדה מייעצת, סמינרים, סדנאות, ימי עיון וכו’)
  7. מתן תשתית להעברת סמינרים על ידי החברה (מחוץ לתוכנית הלימודים)
  8. הרצאות המועברות מעת לעת על ידי החברה- לכלל הסטודנטים.
  9. מתן מענה לכל בקשה בקשר עם קידום החברה, מטרותיה ופעילות מול סטודנטים וחברי סגל.
  10. הצעת פרסי הצטיינות לסטודנטים נבחרים
  11. השתתפות ב”ימי מחקר”- סטודנטים המציגים את עבודות המחקר שלהם בימים מרוכזים.