צוות

ראש המרכז לטכנולוגיות תקשורת ומידע

פרופ’ יהושע זאבי

טלפון: 972-4-8294728

zeevi@ee.technion.ac.il

מהנדס ראשי

מר יהורם אור-חן

טלפון: 972-4-8293216

orchen@ee.technion.ac.il

רכזת קשרי תעשייה

גב’ רוני איזנברג-פייביש

טלפון: 972-4-8295087

ronnie@ef.technion.ac.il

ראש מנהל

מר ינקי (יעקב) יבור

טלפון: 972-4-8294678

yankee@ee.technion.ac.il

חברי סגל מארגונים אחרים וממדינות אחרות

פרופ’ עמוס לפידות

פרופ’ סרג’יו ורדו

פרופ’ אנדרו ויטרבי