צוות

פרופסור אדם שורץ

אחראי אקדמי לקשרי תעשייה

פרופ’ אדם שורץ

טלפון: 077-8874743

adam@ee.technion.ac.il

תמר סספורטה

מנהלת קשרי תעשייה

גב’ תמר סספורטה

טלפון: 052-2664605

tami.sasport@technion.ac.il

ליאנה מובסיסיאן

עוזרת מנהלית, קשרי תעשייה

גב’ ליאנה מובסיסיאן

טלפון: 054-7647425

iap-ee@technion.ac.ilצוות מסייע

ראש מנהל

מר ינקי (יעקב) יבור

טלפון: 04-8294678

yankee@ee.technion.ac.il

מהנדס ראשי

מר יהורם אור-חן

טלפון: 077-8873216

orchen@ee.technion.ac.il


חברי סגל

ניתן למצוא חברי סגל נוספים בספר טלפוני באתר


שותפי כבוד בצוות

פרופ’ עמוס לפידות

פרופ’ אנדרו ויטרבי