מרכזי המחקר כוללים מספר מעבדות המתמקדות בנושא משותף וחולקות משאבים גדולים. חלק מהמרכזים משותפים עם חברי סגל מפקולטות אחרות.