צור קשר

לימודי תארים מתקדמים

אורלי באב”ד תמיר – מתאמת לתארים מתקדמים

חדר: 256 בניין מאייר

טלפון: 04-8293235/4781

פקס:  04-8295745

דוא”ל: orlybt@ef.technion.ac.il

עדי רושו – מזכירות תארים מתקדמים

חדר: 254 בניין מאייר

טלפון: 04-8293235/4781

פקס:  04-8295745

דוא”ל: adirosu@technion.ac.il