תחומים אקדמיים

שטחי הלימוד ומקצועות לימוד מומלצים:

  1. פוטוניקה ואלקטרומגנטיות
  2. מיקרואלקטרוניקה, ננו- אלקטרוניקה  ופיסיקה של מצב מוצק
  3. מחשבים ורשתות מחשבים
  4. תקשורת
  5. עיבוד אותות, אותות ביולוגיים, מבנה תמונות וראייה ממוחשבת
  6. מערכות, למידה ובקרה
  7. מעגלים אלקטרוניים, מערכות VLSI ומערכות הספק

רשימת חברי הסגל בפקולטה ותחומי התעניינותם