סמינר חובה לסטודנטים

על מנת לעודד תלמידים בראשית לימודיהם להרחיב ולהעמיק את הידע בנושאים הקשורים לתחומי העניין שלהם, התלמידים נדרשים להשתתף באופן פעיל (כלומר להיות נוכחים) לפחות בעשר הרצאות סמינריוניות הנערכות בפקולטה להנדסת חשמל או בפקולטות אחרות של הטכניון במהלך שנת הלימודים הראשונה. כל הרצאה אשר ניתנת כחלק משירותי הרשת הווירטואלית הפרטית של כל פקולטה מוכרת כסמינר.

דרישה זו חלה על כל התלמידים בשנה הראשונה ללימודיהם. השתתפות זו אינה מעניקה לסטודנטים נקודות זכות אלא נחשבת כחובה לצורך סיום הלימודים. מומלצת לתלמידים התייעצות עם היועצים (זמניים או קבועים) לפני בחירת הסמינרים.

נוהל אישור הסמינר: הנוהל מבוסס על אמון. כל תלמיד ימלא את פרטי הסמינרים שבהם השתתף בטופס ייעודי, וישלח אותו למזכירות בית הספר ללימודים מתקדמים עם השלמת המכסה.

ניתן למצוא את הטופס בקישור הבא: טפסים

הערות: (1) סטודנטים שאינם נוכחים בטכניון באופן קבוע יוכלו להרחיב את השתתפותם בסמינרים במשך שנתיים, אם כי מומלץ לעשות זאת בהקדם האפשרי. (2) הפקולטה ממליצה על השתתפות בסמינרים מקצועיים ורואה את הדרישה לעשרה סמינרים כדרישת מינימום.