OPEN DAY

computer roomהפקולטה להנדסת חשמל בטכניון

יום פתוח ללימודי תואר שני ושלישי

יום ד’, 26 באפריל 2016, 10:30-16:00

בניין מאייר להנדסת חשמל, חדר 815, קומה 8

בניין טאוב למדעי המחשב, חדר 337, קומה 3

הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון מזמינה בוגרי/ות תואר ראשון מצטיינים/ות מכל האוניברסיטאות ליום פתוח לקראת ההרשמה לסמסטר חורף תשע”ח.

 היום הפתוח השנה יכלול סקירה על הפקולטה, על הלימודים ועל תנאי הקבלה, וכן הרצאות מדעיות קצרות ומפגשים עם חברי סגל וסטודנטים לתארים מתקדמים בפקולטה.

מועמדים המעוניינים בפגישה אישית עם חבר/ת סגל מתחום מסוים ו/או עם סגנית הדיקן לתארים מתקדמים מתבקשים לפנות לאורלי או דנית . מומלץ לצורך כך להביא גיליון ציוני התואר הראשון.

המעוניינים להשתתף מתבקשים להירשם מראש.

לפרטים על היום הפתוח, נא לפנות אל:

אורלי באב”ד תמיר, בטלפון 04-8294781 (בימי א’-ה’ 09:00-15:00) או בדוא”ל: orlybt@ef.technion.ac.il.

דנית כהן, בטלפון 04-8293235 (בימים א-ה’ 09:00-15:00) או בדוא”ל: danitc@ef.technion.ac.il.

זו השנה השלישית ברציפות שהיום הפתוח משותף לשתי הפקולטות – מדעי המחשב והנדסת חשמל, כלדלהלן: