מסלול מיוחד לדוקטורט

מטרת המסלול מיוחד לדוקטורט היא לאפשר לסטודנטים מצטיינים במיוחד המסיימים תואר ראשון להשתלב במסלול מוקדם לדוקטורט, ללא רישום לתואר מגיסטר או במהלך הסמסטר הראשון ללימודי המגיסטר.

  • מסלול זה מיועד לסטודנטים מצטיינים במיוחד אשר הוכיחו יכולת מחקרית מרשימה. על המועמד לעמוד בתנאים הבאים: (1) סטודנט מצטיין במיוחד (ככלל, 30% עליונים), בוגר תואר ראשון בהנדסת חשמל או הנדסת מחשבים. (2) הצטיינות במחקר המעידה באופן מובהק על התאמתו ללימודי הדוקטורט. (3) נכונות של חבר סגל לשמש לו כמנחה לתואר דוקטור.
  • הבקשה לקבלה למסלול המיוחד לדוקטורט תוגש לועדת לימודי תארים מתקדמים ביוזמת המנחה (המיועד) ובכפוף לתקנה 32.05 (מסלול מיוחד לדוקטורט) של ביה”ס לתארים מתקדמים. 
  • המועמד יעמוד בפני ועדת בדיקה אשר תמונה על ידי הועדה הפקולטית ללימודי תארים מתקדמים, ואשר תגיש את המלצתה לגבי קבלתו למסלול המיוחד לתואר דוקטור.
  • סטודנט שהתקבל למסלול המיוחד יגיש תיאור תמציתי לקראת בחינת מועמדות בתוך שמונה עשר חודש ממועד ההודעה על הקבלה למסלול הישיר.

סטודנטים המעונינים במסלול זה יפנו למזכירות לימודי תארים מתקדמים לקבלת פרטים על המסלול.