CONTACT US

הצוות המתאם עבור סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה:

  • סגן דיקן ללימודי הסמכה – פרופ’ יוסי שטיינברג חדר 655 , לפי תיאום מראש
  • סגן דיקן לענייני סטודנטים בהסמכה – פרופ’ משה הורוביץ, לפי תיאום מראש
  • רכזת הוראה – גב’ רעות מערבי
  • רכזת לימודי הסמכה – גב’ דנית כהן
  • מזכירת הסמכה – גב’ זהבית אליהו

מזכירות לימודי הוראה:

רעות מערבי: טלפון 04-8294780, מאייר 256, שלח דוא”ל לרעות מערבי

פרופ’ יוסי שטיינברג, מאייר 655

מזכירות לימודי הסמכה:

דנית כהן: טלפון 04-8294778, מאייר 254, שלח דוא”ל לדנית כהן

זהבית אליהו: טלפון 04-8294779, מאייר 254, שלח דוא”ל לזהבית אליהו

פרופ’ משה הורוביץ. יש לתאם פגישה דרך המזכירות

יועץ לסטודנטים בשנה הראשונה:

פרופ”מ אמיר רוזנטל, חדר 760, לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ”מ אמיר רוזנטל

פרופ”מ עידו קמינר, לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ”מ עידו קמינר

יועץ לסטודנטים מצטיינים:

פרופ’ יובל קסוטו – חדר 917 – לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ’ י. קסוטו

פרופ’ אלכס חייט – חדר 751 – לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ’ אלכס חייט

יועץ אקדמי לסטודנטים זרים ולחילופי סטודנטים:

פרופ’ משה פורת : חדר 705 , לפי תיאום מראש

יועץ אקדמי לסטודנטים בתואר נוסף במתמתיקה:

פרופ/מ ע. בוברובסקי, לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ/מ בוברובסקי

רשימת יועצים לפי קבוצות התמחות:

גלים ואלקטרואפטיקה – פרופ/מ א.רוזנטל,  חדר 760, יום ד’ 12:30-14:30  לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ א.רוזנטל

מסלול חשמל-פיסיקה – פרופ/מ א.אפשטיין: חדר 1133, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ א.אפשטיין

מסלולי הנדסת מחשבים ותוכנה והנדסת מחשבים, שרשרת תוכנה

פרופ/מ מרק זילברשטיין, פישבך 408, יום ב’ 15:30-16:30 לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ מרק זילברשטיין

פרופ”מ אורי רוטנשטרייך, לפי תיאום מראש. שלח מייל לפרופ”מ אורי רוטנשטרייך

רשתות תקשורת מחשבים – פרופ/ח  י. קסלסי, חדר 903  לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/ח י.קסלסי

מיקרואלקטרוניקה – פרופ’ דן ריטר, וולפסון 210, יום ג’ 14:30-16:30

תורת התקשורת – פרופ/מ ע.טל, חדר 656, יום א’ 14:30-15:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ע.טל

 מעגלים אלקטרוניים  פרופ/מ ש.קוטינסקי, פישבך 408/6, יום א’ בתיאום מראש- 12:30-14:00 vlsi -מערכות

אותות ומערכות ביולוגיים – פרופ/ח  משה פורת, חדר 705, לפי תיאום מראש

בקרה – פרופ’ רמי אתר, חדר 657, יום א’ 15:00-17:00

עיבוד אותות ותמונות – פרופ/מ גיא גלבוע, חדר  955 לפי תיאום מראש שלח מייל לפרופ/מ גיא גלבוע

אנרגיה ומערכות הספק – פרופ/מ י. לברון, 5923, יום ה’ 9:00-11:00, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ י.לברון

למידת מכונה ומערכות נבונות – פרופ/מ ד.סודרי, פישבך 435, יום ה’ 10:00-11:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ד.סודרי

יועץ לסטודנטים במילואים:

פרופ/מ ע. טל, חדר 656 לפי תיאום מראש, שלח דואר לפרופ/מ ע. טל

יועצים לסטודנטים בדיון להפסקת לימודים ובמצב “על תנאי”:

פרופ/מ אביב תמר – לתאם פגישה דרך המזכירות

פרופ/מ עילם ילון – לתאם פגישה דרך המזכירות

פרופ/מ אמיר רוזנטל – לתאם פגישה דרך המזכירות

פרופ/מ כפיר לוי – לתאם פגישה דרך המזכירות