הטכניון מעניק מדי שנה מספר רב מאוד של מלגות, חלקן במסגרת כלל הטכניון וחלקן במסגרת פקולטית.

מלגות משרד המדע לסטודנטיות לתואר שני בהנדסה ומדעים

פרטים נוספים >>

קול קורא לסטודנטים לתואר ראשון המצבעים פרויקטים בתחומי אופטואלקטרוניקה, מיקרואלקטרוניקה וננו- מדעים:

פרטים נוספים >>

 מלגות דיקן הסטודנטים:

robot-dog

דיקן הסטודנטים מעניק מדי שנה מלגות משני סוגים, מלגות סיוע, הניתנות על פי קריטריונים כלכליים, ומלגות אחרות הניתנות על פי קריטריונים של פעילות חברתית וקהילתית. פרטים נוספים אודות מלגות אלו ניתן למצוא באתר דיקן הסטודנטים:

מלגת “מצטייני סכם”:

מלגה זו מיועדת לנרשמים לטכניון בעלי נתוני קבלה גבוהים במיוחד. הזכאות למילגה זו נקבעת ע”י מרכז רישום וקבלה. באתר מרכז הרישום והקבלה ניתן למצוא מחשבון מחשבון למצטייני סכם המאפשר לחשב את מידת הזכאות.

מלגות לזוכי תחרויות בינלאומיות:

מלגה זו מיועדת לבני נוער מצטיינים, אשר זכו בתחרויות בינלאומיות בתחומי המדע והטכנולוגיה, כגון אולימפיאדה למתמטיקה, אליפות אסיה לפיסיקה וכיו”ב. פרטים נוספים ניתן למצוא באתר מרכז הרישום והקבלה.

פרסי הפקולטה להנדסת חשמל:

הפקולטה להנדסת חשמל מעניקה למצטייניה מספר פרסי הצטיינות, להלן רשימה חלקית. אנו מבקשים לא להגיש בקשות בנושא זה – ועדות הפרסים פועלות על סמך נתונים המתקבלים מהמזכירות בלבד.