CONTACT US

הצוות המתאם עבור סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה:

  • סגן דיקן ללימודי הסמכה – פרופ' יוסי שטיינברג
  • סגן דיקן לענייני סטודנטים בהסמכה – פרופ' משה הורוביץ
  • רכזת הוראה – גב' מירה ארן
  • רכזת לימודי הסמכה – גב' דנית כהן
  • קבלת סטודנטים – גב' רות ינקו

מזכירות לימודי הוראה:

מירה ארן: טלפון 04-8284780, מאייר 256, שלח דואר למירה ארן

פרופ' יוסי שטיינברג, מאייר 655

מזכירות לימודי הסמכה:

דנית כהן: טלפון 04-8294778, מאייר 254, שלח דואר לדנית כהן
רות ינקו: טלפון 04-8294779, מאייר 254, שלח דואר לרותי ינקו

פרופ' משה הורוביץ. יש לתאם פגישה דרך המזכירות

יועץ לסטודנטים בשנה הראשונה:

פרופ"מ שחר קוטינסקי : חדר 408/6 פישבך, יום ב' 10:00-12:00 שלח דואר לפרופ'/מ שחר קוטינסקי

 סטודנטים נכנסים לפקולטה להנדסהיועץ לסטודנטים מצטיינים:

פרופ' עדית קידר: לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ' עדית קידר

 יועץ לחילופי סטודנטים:

פרופ' משה פורת : חדר 705 יום ד' 16:30 – 15:30

רשימת יועצים לפי קבוצות התמחות:

גלים ואלקטרואפטיקה – פרופ/מ א.רוזנטל,  חדר 760, יום ג' 13:30-15:30  לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ א.רוזנטל

מסלול חשמל-פיסיקה – פרופ/מ א.אפשטיין: חדר 1133, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ א.אפשטיין

מסלולי הנדסת מחשבים ותוכנה והנדסת מחשבים, שרשרת תוכנה –

 תורת התקשורת – פרופ/מ ע.טל, חדר 656, יום א' 10:30-12:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ע.טל

רשתות תקשורת מחשבים – פרופ/ח  י. קסלסי, חדר 903, יום ד' 13:00-15:00 לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/ח י.קסלסי

מיקרואלקטרוניקה – פרופ' דן ריטר, וולפסון 210, יום ג' 12:30-14:30

מעגלים אלקטרוניים ומערכות vlsi – פרופ/מ ש.קוטינסקי, פישבך 408/6, יום ב' 10:00-12:00

אותות ומערכות ביולוגיים – פרופ/ח  משה פורת, חדר 705, יום ד' 15:30-16:30

בקרה – פרופ' רמי אתר, חדר 657, יום א' 16:30-18:30

עיבוד אותות ותמונות – פרופ/מ גיא גלבוע, חדר 955, יום ד' 9:30-11:30

אנרגיה ומערכות הספק – פרופ/מ י. לברון, 5923, יום ה' 9:00-11:00, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ י.לברון

למידה ממוחשבת – פרופ/מ ד.סודרי, פישבך 435, יום א' 14:30-16:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ד.סודרי

יועץ לסטודנטים במילואים:

פרופ/מ ג.ברטל, חדר 774, בתיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ג.ברטל

יועצים לסטודנטים בדיון להפסקת לימודים ובמצב "על תנאי":

פרופ/מ רונן טלמון – לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ ליאור קורנבלום – לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ תומר מיכאלי – לתאם פגישה דרך המזכירות