CONTACT US

הצוות המתאם עבור סטודנטים לתואר ראשון בפקולטה:

  • סגן דיקן ללימודי הסמכה – פרופ’ נחום שימקין
  • סגן דיקן לענייני סטודנטים בהסמכה – פרופ’ מאיר אורנשטיין
  • רכזת הוראה – גב’ מירה ארן
  • מזכירת לימודי הסמכה – גב’ רינה הררי
  • קבלת סטודנטים – גב’ רות ינקו

שעות קבלה:

שעות הקבלה של המזכירות: 10:00 – 13:00, כל ימות השבוע למעט ימי ו’

מירה ארן: טלפון 04-8284780, מאייר 256, שלח דואר למירה ארן
רינה הררי: טלפון 04-8294778, מאייר 254, שלח דואר לרינה הררי
רות ינקו: טלפון 04-8294779, מאייר 254, שלח דואר לרותי ינקו
פרופ’ נחום שימקין: יום ג’ 18:30 – 16:30, חדר 653
פרופ’ מאיר אורנשטיין. יש לתאם פגישה דרך המזכירות, יום ב’ 12:30 או יום ד’ 12:30, מזכירות קומה 2
שעות הקבלה של היועצים מפורטות בדף תוכניות הלימוד.

יועץ לסטודנטים בשנה הראשונה:

פרופ”מ שחר קוטינסקי : חדר 408/6 פישבך, יום א’ 12:30-14:20 שלח דואר לפרופ’/מ שחר קוטינסקי

 סטודנטים נכנסים לפקולטה להנדסהיועץ לסטודנטים מצטיינים:

פרופ”מ יובל קסוטו : חדר 917  יום ד’ 10:30- 8:30 שלח דואר לפרופ’/מ יובל קסוטו

 יועץ לסטודנטים במסלול חשמל-פיסיקה:

     פרופ’ משה הורוביץ : חדר 658  יום ג’ 12:30 – 11:30  ד’ 12:30 –  11:30 לפי תיאום מראש

שלח דואר לפרופ’ משה הורוביץ

 יועץ לחילופי סטודנטים:

פרופ’ משה פורת : חדר 705 יום ד’ 16:30 – 15:30

יועצים לסטודנטים בדיון להפסקת לימודים ובמצב “על תנאי”:

פרופ/מ רונן טלמון – לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ ליאור קורנבלום – לתאם פגישה דרך המזכירות
פרופ/מ אלכס חייט – לתאם פגישה דרך המזכירות

יועץ לסטודנטים במילואים:

פרופ/מ ג.ברטל, חדר 774, בתיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ג.ברטל

רשימת יועצים לפי קבוצות התמחות:

גלים ואלקטרואפטיקה – פרופ/מ א.רוזנטל,  חדר 760, יום ג’ 17:30-18:30 12:30-13:30 לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ א.רוזנטל

מסלולי הנדסת מחשבים ותוכנה והנדסת מחשבים, שרשרת תוכנה –

תורת התקשורת – פרופ’ י.שטיינברג, חדר 655, יום א’ 15:30-16:30, יום ה’ 15:30-16:30

רשתות תקשורת מחשבים – פרופ/ח  י. קסלסי, חדר 903, יום ד’ 9:30-11:30 לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/ח י.קסלסי

מיקרואלקטרוניקה – פרופ’ דן ריטר, וולפסון 210, יום ג’ 13:30-15:30

מעגלים אלקטרוניים ומערכות vlsi – פרופ’ ר. גינוסר, חדר 904 , יום ד’ 17:30-18:30

אותות ומערכות ביולוגיים – פרופ/ח  משה פורת, חדר 705, יום ד’ 15:30-16:30

בקרה – פרופ’ רמי אתר, חדר 657, יום ד’ 15:00-16:00, יום ה’ 15:00-16:00

עיבוד אותות ותמונות – פרופ/מ גיא גלבוע, חדר 955, יום ג’ 9:30-11:30

אנרגיה ומערכות הספק – פרופ/מ י. לברון, 5923, יום א’ 10:30-12:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ י.לברון

למידה ממוחשבת – פרופ/מ ד.סודרי, פישבך 435, יום ג’ 14:30-16:30, לפי תיאום מראש שלח דואר לפרופ/מ ד.סודרי