מספר שם סיל' עברית סיל' אנגלית קורס נוכחי קורס קודם
044000 פרויקט מחקרי למצטיינים
044003 קורס בנושא מיוחד
044004 קורס בנושא מיוחד 2
044005 קורס בנושא מיוחד 3
044099 מעבדה בהנדסת חשמל
044101 מבוא למערכות תכנה
044105 תורת המעגלים החשמליים
044109 מבוא להנדסת חשמל
044114 מתמטיקה דיסקרטית ח'
044125 יסודות התקני מוליכים למחצה
044130 אותות ומערכות
044140 שדות אלקטרומגנטיים
044142 מעגלים אלקטרוניים לינאריים
044145 מערכות ספרותיות
044147 מעגלי מיתוג אלקטרוניים
044148 גלים ומערכות מפולגות
044151 מעבדה להנדסת חשמל 1ח`
044160 מעבדה בהנדסת חשמל 1
044162 מעבדה בהנדסת חשמל 2
044164 מעבדה בהנדסת חשמל 3
044165 מעבדה בהנדסת חשמל
044166 מעבדה בהנדסת חשמל
044167 פרוייקט א`
044169 פרוייקט ב`
044170 פרוייקט מיוחד
044173 פרוייקט בתעשיה
044180 נושא אישי למצטיינים
044184 נושאים מתקדמים למצטיינים
044185 נושא מיוחד למצטיינים
044191 מערכות בקרה 1
044192 מערכות בקרה 2
044193 מעבדה לבקרה לינארית
044198 מבוא לעיבוד ספרתי של אותות
044202 אותות אקראים
044214 טכניקות קליטה ושידור
044231 התקנים אלקטרוניים 1 (MOS)
044239 תהליכים במיקרואלקטרוניקה
044262 תכן לוגי ומבוא למחשבים
044265 פרויקט במערכות תכנה
044268 מבוא למבני נתונים ואלגוריתמים
044294 מכשור אלקטרוני
044334 רשתות מחשבים ואינטרנט 1
044339 אלקטרואופטיקה
046001 הנדסת מערכות תכנה מבוזרות
046002 תכן וניתוח אלגוריתמים
046003 קורס מתקדם בנושא מיוחד 1
046004 קורס מתקדם בנושא מיוחד 2
046005 רשתות מחשבים ואינטרנט 2
046006 קורס מתקדם בנושא מיוחד 3
046012 מבוא לרכיבים וחומרים אורגניים
046021 רשתות תורים
046041 רשתות עצביות ביולוגיות
046052 אופטואלקטרוניקה קוונטית
046129 פיסיקה של מצב מוצק
046187 תכן מעגלים אנלוגיים
046188 מעגלים אלקטרוניים לאותות מעורבים
046189 תכן מסננים אקטיביים
046194 למידה ותכנון במערכות דינמיות
046195 מערכות לומדות
046196 בקרה לא לינארית
046197 שיטות חישוביות באופטימיזציה
046200 עבוד ונתוח תמונות
046201 מבוא לעבוד אותות אקראיים
046204 תקשורת אנלוגית
046205 מבוא לתורת הקידוד בתקשורת
046206 מבוא לתקשורת ספרתית
046208 טכניקות תקשורת מודרניות
046209 מבנה מערכות הפעלה
046210 מעבדה במערכות הפעלה
046216 מיקרוגלים
046225 עקרונות פיסיקליים של התקני מל"מ
046232 פרקים בננואלקטרוניקה
046233 מעבדה בננוטכנולוגיה
046235 התקני הספק משולבים
046237 מעגלים משולבים
046239 מעבדה בננו-אלקטרוניקה
046241 מכניקה קוונטית
046242 פסיקה סטטיסטית, תנודות ורעש
046244 תופעות גלים
046249 מערכות אלקטרואופטיות
046250 אלקטרואופטיקה 2
046256 אנטנות וקרינה
046266 שיטות הידור
046267 מבנה מחשבים
046270 מבוא לקריפטוגרפיה
046271 תכנות ותכן מונחה עצמים
046272 עקרונות של מערכות מבוזרות אמינות
046273 תכנות פונקציונאלי מבוזר
046274 נושאים נבחרים בהנדסת מחושבים
046326 מבוא לאותות ומערכות ביולוגיים
046332 מערכות ראייה ושמיעה
046336 מעבדי רשת מהירים
046342 מבוא לתקשורת בסיבים אופטיים
046345 גרפיקה ממוחשבת
046733 תורת האינפורמציה
046745 עבוד ספרתי של אותות
046746 אלגוריתמים ויישומים בראייה ממוחשבת
046773 התקני מוליכים למחצה אלקטרואופטיים לגילוי
046831 מבוא לדימות רפואי
046851 לייזרים של מוליכים למחצה והתקנים משולבים
046853 ארכיטקטורות מתקדמות של מערכות מיקרו מעבדים
046864 תכן מערכות ספרתיות מהירות
046868 יסודות תהליכים אקראיים
046880 תכן בעזרת מחשב של VLSI
046903 מעגלים משולבים ב-CMOS בתדר רדיו (RF)
046925 כלים לניתוח מערכות מחשבים
046952 אלגוריתמים מבוזרים ושימושיהם ברשתות תקשורת
046968 מיקרועיבוד ומיקרומערכות אלקטרומכניות
046993 רשתות מהירות