ביקורי נוער – טכני חיל האויר

ביקורי נוער – טכני חיל האויר
August, 22, 2019 - August, 22, 2019
10:00 - 11:30
פישבך 327