ביקור השרה – תוכנית רובופיסיקה ורובופון

ביקור השרה – תוכנית רובופיסיקה ורובופון
January, 19, 2020 - January, 19, 2020
15:45 - 17:00
חדר 861