יום זרקור אלביט

יום זרקור אלביט
November, 27, 2019 - November, 27, 2019
12:30 - 14:30
לובי בניין מאייר קומה 3