כנס מדעי לתלמידי יא’+יב’ במגמות מדעיות בתיכון קרית חיים

כנס מדעי לתלמידי יא’+יב’ במגמות מדעיות בתיכון קרית חיים
December, 01, 2019 - December, 01, 2019
08:30 - 10:00