מפגש פקולטי – ד"ר איליה גויכמן – ננו טכנולוגיה, אופטו אלקטרוניקה

מפגש פקולטי – ד"ר איליה גויכמן – ננו טכנולוגיה, אופטו אלקטרוניקה
February, 05, 2020 - February, 05, 2020
13:00 - 14:00
חדר 1003

n