תחומי המחקר בפקולטה מגוונים ביותר, ושייכים למדעי המתמטיקה, למדעי המחשב, לפיזיקה, לביולוגיה ולרפואה. המחקר כולל גם תחומים הנדסיים של אלקטרוניקה, תקשורת, פוטוניקה, בקרה ורובוטיקה, מחשוב, מיקרו וננו-פבריקציה, ועוסק בכל היבטי המחקר הקיימים, בתיאוריה, בנומריקה, ובניסויי מעבדה ושדה