מטרות

  • אנו שמים לעצמנו כמטרה שיתוף פעולה תמידי ודינמי המחבר בין הפקולטה להנדסת חשמל, על כל גווניה, לבין ארגונים ותעשייות , דוגמת – בתי חולים, חברות הייטק בינלאומיות וישראליות, קרנות הון סיכון, מרכזי מחקר מדעיים וטכנולוגיים ממשתלתיים בארץ ובעולם.
  • לספק עומק וחזון טכנולוגי לחברות ישראליות ובינלאומיות ובכך לתרום לחיזוק מעמדה של ישראל, כמוקד עולמי של יצירתיות טכנולוגית.

פעילויות

  • עזרה בגיוס סטודנטים מצטיינים לתעשייה.
  • עריכת סדנאות שבהן חברי תוכנית הקשר התעשייתי חשופים לפעילות המחקר העכשווית. רשימה מקיפה של הסדנאות ניתנת בסעיף האירועים באתר ה- IAP. אירועים אלה מכסים פעילות ענפה במערכות לומדות, רכיבים אלקטרונים ואלקטרואופטיים ומעגלים מרובי רכיבים חדשניים, תורת האינפורמציה, תקשורת, רישות, טכנולוגיות ננו, ראיית מחשב, אותות ועיבוד תמונה, מערכות מרובי ליבות.
  • הגדרת פרויקטי מחקר משותפים וארגון של מאגדים (כגון “Broad-Band Communication”), עידוד ותרומה לפיתוח טכנולוגיות תקשורת ומחשבים חדשניות.
  • המרכז לטכנולוגיות מידע ותקשורת, באמצעות ה- IAP, מארח לפרקי זמן קצרים מדענים, מהנדסי פיתוח ומנהלים טכניים המועסקים על ידי חברות ה- IAP.