סטודנטים בהרצאהשליחות

  • לקדם את שיתוף הפעולה ואת זרימת המידע בין צוות המחקר האקדמי לבין תעשיית ההייטק
  • לספק עומק טכנולוגי לחברות ישראליות ובינלאומיות ולהפיק יתרון תחרותי בשווקים העולמיים

פעילויות

  • עזרה בגיוס סטודנטים מצטיינים לתעשייה
  • עריכת סדנאות שבהן חברי תוכנית הקשר התעשייתי חשופים לפעילות המחקר האחרונה של CCIT. רשימה מקיפה של הסדנאות ניתנת בסעיף האירועים באתר ה- IAP. אירועים אלה מכסים את האזור של תורת האינפורמציה, תקשורת, רישות, טכנולוגיות ננו, ראיית מחשב, אותות ועיבוד תמונה, מערכות מרובי ליבות ועוד
  • עידוד ההגדרה של פרויקטי מחקר וארגון של קונסורציומים (כגון "Broad-Band Communication"), וכמו כן להביא להקלה בפיתוח טכנולוגיות תקשורת מתקדמות וחדשניות
  • בתיאום עם המפקחים האקדמיים המתאימים, המרכז לטכנולוגיות מידע ותקשורת מארח לפרקי זמן קצרים מדענים, מהנדסי פיתוח ומנהלים טכניים המועסקים על ידי חברות חברות

2014 EE Research Day Presentation