סטודנטים בהרצאה

תוכנית השומע החופשי מאפשרת השתתפות בקורסים המועברים בפקולטה במהלך הסמסטר. התוכנית מיועדת לעובדים בחברות IAP וניתנת בחינם.

למציאת קורסים ומספרם יש ללחוץ על קישור זה. יש לוודא כי הקורס ניתן על ידי הפקולטה להנדסת חשמל.

להרשמה לחץ על קישור זה.

*ההשתתפות אינה כוללת מטלות בית ומבחנים.