Professor Adir Bar LevProf. Adir Bar-Lev  |  פרופ’ אדיר בר-לב

[1929-2012]

.אדיר בר-לב נולד בשנת 1929 בתל אביב וגדל בקריית חיים
בגיל 18 התגייס להגנה ולחם במלחמת השחרור בגדוד 22 של חטיבת כרמלי ומאז כאב את אובדן
.רבים מחבריו שם
את השכלתו האקדמית רכש אדיר בר-לב בפקולטה להנדסת חשמל בטכניון בה סיים תואר ראשון
.ושני בשנים 1952 ו-1956 ותואר שלישי בשנת 1961 בהדרכת הפרופסורים נבות וקסלר
בשנת 1962 הצטרף פרופסור בר-לב לסגל הפקולטה להנדסת חשמל וב-1976 קיבל דרגת פרופסור
.מלא
.משנת 1992 החזיק בקתדרה על שם אלרון/אלביט להנדסת אלקטרוניקה

פרופסור בר-לב היה דיקן הפקולטה להנדסת חשמל בשנים 1976-1978 וראש מרכז מחקר
.מיקרו-אלקטרוניקה בשנים 1970 , ובין השנים 1988-1989 גם כן
.פרופ’ בר-לב לקח חלק בוועדות מקצועיות רבות חלקן פנימיות בטכניון וחלקן ארציות, בנושאי תקינה, פיתוח טכנולוגי ונושאים אקדמיים
בר-לב היה פרופסור אורח במספר רב של אוניברסיטאות ומרכזי מחקר מובילים, ביניהם אוניברסיטת קרנגי-מלון (1966), אוניברסיטת
.קליפורניה בסנטה ברברה (1981), אימפריאל קולג’ בלונדון (1987, 1991, 1995), וחברת ווסטינגהאוז אלקטריק

.בשנת 1997 יצא פרופסור בר-לב לגמלאות
פרופסור אדיר בר-לב ופרופסור ניקולס קליין התחילו בשנת 1967 את הפעילות החלוצית בטכניון בתחום הטכנולוגיה של התקני מוליכים
.למחצה והקימו את המעבדה הראשונה בארץ למיקרו אלקטרוניקה
.בשנת 1969 הצטרף פרופסור יצחק קדרון לפעילות המעבדה שהובילה בהמשך להקמת מרכז המחקר למיקרו אלקטרוניקה בטכניון
המרכז נהפך לימים לחממה לפיתוח תעשיית המיקרו אלקטרוניקה בארץ, ופעילות המחקר בתחום מיקרו וננו התקנים אלקטרונים מהווה
.היום חלק חשוב מליבת המחקר של הפקולטה להנדסת חשמל

פרופסור בר-לב התחיל את פעילותו המחקרית בתחום של מכשור ואפיון התקנים המבוססים על תופעות אלקטרומגנטיות, ומסוף שנות
.השישים העתיק את פעילותו לתחום הטכנולוגיה של התקנים אלקטרונים ופרסם עבודות רבות על גידול אפיטקסילי של סיליקון וגרמניום
.בנוסף פרסם עבודות רבות בנושאי התקני אמ.או.אס בסיליקון, התקני הספק, התקני אר.אף, וגלאי איי.אר

כמעט מראשית עבודתו המדעית הקדיש פרופסור בר-לב מזמנו להוצאת ספרי לימוד בנושאי התקנים אלקטרונים, תחום אשר היה לא ידוע
בארץ באותה תקופה. תחילה הספרים היו בעברית (בהוצאת הטכניון והאוניברסיטה הפתוחה), ובהמשך פרסם את ספר ההוראה הבסיסי
.אשר תורגם לשפות רבות והפך לבין-לאומי עבור סטודנטים לתואר ראשון בהנדסת חשמל

אדיר בר-לב היה אדם צנוע ושקט, סמל ליושר ולהצנע לכת, אך הצטיין כמורה ומדען מוערך. אדיר הנחה דורות של משתלמים לתואר שני
.ושלישי רבים מהם נושאים בדרגות בכירות בתעשיית המיקרו אלקטרוניקה בארץ

.אדיר בר-לב היה בעל ידע רחב וסקרנות אינטלקטואלית בנושאי חברה, היסטוריה ופילוסופיה בהם השתלם עם יציאתו לגמלאות
.פרופסור בר-לב השאיר אחריו אשה (אסתר), שלושה בנים ונכדים רבים

.יהי זכרו ברוך

Professor Adir Bar-Lev born in Israel in 1929, was one of the founders of Technion’s Microelectronics Center.
A Technion graduate, he has been a visiting professor at Carnegie Institute of Technology and the Imperial College, London.
He published the first books in Hebrew on transistor operation and circuits in 1964 and numerous articles in professional journals, in addition to an internationally acclaimed textbook.
He has served as the head of Technion’s Electrical Engineering Department and Microelectronics Laboratory. Research included mobility studies in MOS inversion layers, epitaxy of Si-Ge layers, surface effects and processing of integrated circuits. Microwave semiconductor devices and infrared detecting systems were also areas of research.

May he rest in peace.