Prof. Israel Navot  |  פרופ’ ישראל נבותProfessor Israel Navot

[1922-2010]

פרופסור ישראל נבות נולד בליטא ב- 1922 ועלה ארצה עם משפחתו בשנת 1935, כשהיה בן .13
הוא שרת כנוטר במשטרת המנדט מ-12/10/1942 עד .15/6/1945
.במלחמת העצמאות לחם בגוש עציון ואח”כ תרם את חלקו ב”חיל המדע”, אשר לימים התפתח ל”רשות פיתוח אמצעי לחימה” – רפא”ל

את לימודיו האקדמיים החל באוניברסיטה העברית בירושלים, שם סיים תואר שני בשנת 1951 בחוג
.ראשי פיזיקה וחוגים משניים מתמטיקה וכימיה
בין השנים 1952 ל-1955 המשיך נבות את לימודיו באימפריאל קולג’ שבלונדון וקיבל את הדוקטורט
.בהנדסת חשמל

עם סיום לימודיו בשנת 1955 הצטרף פרופ’ נבות לסגל האקדמי של הפקולטה להנדסת חשמל בטכניון. בשנת 1960 קיבל
.את החברות באחווה של האקדמיה הלאומית למדעים של ארצות-הברית

.פרופסור ישראל נבות היה מומחה בעל שם בשטח הסינתזה של רשתות חשמליות ומסננים פסיביים, וכן בשטח של אנליזה נומרית
הוא נודע בקהילה הבין-לאומית בתרומותיו המקוריות בשטחים אלו, תרומות אשר פורסמו בכתבי עת יוקרתיים ובכנסים מקצועיים, ואשר
.הצטיינו תמיד בחדירה לעומק ובדיוק אבסולוטי

.משנת 1973 ואילך שימש פרופ’ נבות כעורך משנה של כתב-העת הוותיק של מוסד הפרנקלין
,בשנת 1984, עת הגעתי (פרופ’ אדם שורץ) לטכניון, התבקשתי ללמד קורס ביחד עם פרופ’ ישראל נבות: בעזרתו ארגנתי את הרצאותי
.ושמחתי לגלות את פתיחותו לחידושים ושינויים

:פרופסור ישראל נבות הוזמן למספר אוניברסיטאות יוקרתיות בארה”ב, באירופה ובדרום אפריקה כפרופסור אורח

Polytechnic Institute of Brooklyn, NY, USA
University of Minnesota, Minnesota, USA
University of California, Santa Barbara, California
Chalmers University of Technology, Sweden
Stellenbosch University, South Africa

.אישיותו של פרופסור ישראל נבות התבלטה במיוחד ביושרו האישי והמקצועי, בצניעותו הרבה ובנדיבותו
פרופ’ נבות פרש לגמלאות ב- 30/9/1990. הוא הלך לעולמו ביום שני א’ בכסלו תשע”א, 8/11/2010 והשאיר אחריו
.בת זוג – אדלה מוסקוביץ, בת – תמר, שני נכדים – טל וגיא, ואח – פסח

.יהי זכרו ברוך