הרשת האלחוטית בפקולטה

רשת אלחוטית מופעלת בארבעת הבניינים של הפקולטה (מאיר, פישבך, זיספל, וולפסון) לשימוש כלל הלקוחות. מאפייני הרשת הם כלהלן:

  • כיסוי רחב בכל שטח המבנים
  • שירותים אחידים בכל המרחב המכוסה
  • מופעלת באופן רצוף בכל הימים והשעות

ברשת מופעלים חמישה שירותים שונים.

כל השירותים מופצים ע”י כל נקודות הגישה ולפיכך איכות הקליטה והכיסוי בהם זהה, וההבדלים ביניהם מוסברים להלן:

1.      eed-secure  – שירות מאובטח עם הצפנה WPA2. השירות מיועד לחברי סגל, עובדים ומשתלמים.

  • ההזדהות לשירות זה היא ע"י שם משתמש וסיסמה של דומיין EE
  • אנרואיד: לחץ כאן

2.      ef-secure  – שירות מאובטח עם הצפנה WPA2. השירות מיועד לסטודנטים.

    • ההזדהות לשירות זה היא ע"י שם משתמש וסיסמה של דומיין TD-EF.
  • אנרואיד: לחץ כאן

 

3.      eduroam – שירות מאובטח עם הצפנה WPA2. מיועד לאורחים אקדמיים המבוסס על הזדהות עם שם וסיסמה של המוסד אליו שייך האורח. השירות מופעל ע"י מרכז המחשבים ומיועד בעיקר לגישה למשאבים ואתרים מחוץ לקמפוס.

קישור לאתר מרכז המחשבים: CC eduroam page.

4.      TechSec – רשת מאובטחת של מרכז המחשבים המופעלת ברחבי הקמפוס.

מיועדת לשימוש סגל, עובדים וסטודנטים של הטכניון. הסברים על השירות והשימוש בו ניתן לקרא באתר מרכז המחשבים:

CC TechSec page

5.      TechPublic – רשת פתוחה וללא הצפנה. מיועדת לאורחים, בעיקר לגישה לאתרים ומשאבים מחוץ לקמפוס. הרשת מופעלת ע"י מרכז המחשבים.