הרשת האלחוטית בפקולטה

רשת אלחוטית מופעלת בארבעת הבניינים של הפקולטה (מאיר, פישבך, זיספל, וולפסון) לשימוש כלל הלקוחות. מאפייני הרשת הם כלהלן:

  • כיסוי רחב בכל שטח המבנים
  • שירותים אחידים בכל המרחב המכוסה
  • מופעלת באופן רצוף בכל הימים והשעות

ברשת מופעלים חמישה שירותים שונים.

כל השירותים מופצים ע”י כל נקודות הגישה ולפיכך איכות הקליטה והכיסוי בהם זהה, וההבדלים ביניהם מוסברים להלן:

1.      eed-secure  – שירות מאובטח עם הצפנה wpa2. השירות מיועד לחברי סגל, עובדים ומשתלמים.

  • ההזדהות לשירות זה היא ע"י שם משתמש וסיסמה של דומיין eed.
  • התקנה אוטומטית של חיבור לרשת זו ניתן לבצע במערכות הפעלה חלונות ע"י הורדה והפעלה של הקובץ שבקישור:eed-secure setup utility .

 

הנחיות להגדרות ידניות של החיבור ניתן למצוא בקישורים:

 

2.      ef-secure – שירות מאובטח עם הצפנה wpa2. השירות מיועד לסטודנטים להסמכה של הפקולטה

 

  • ההזדהות לשירות זה היא ע"י שם משתמש וסיסמה של דומיין ef (דומיין הסטודנטים של הפקולטה).
  • התקנה אוטומטית של חיבור לרשת זו ניתן לבצע במערכות הפעלה חלונות ע"י הורדה והפעלה של הקובץ שבקישור:

ef-secure setup utility.

הנחיות להגדרות חיבור ניתן למצוא בקישור (יש להחליף בכל מקום שמופיע eed-secure ב- ef-secure בכל מקום שמופיע):

 

3.      eduroam – שירות מאובטח עם הצפנה wpa2. מיועד לאורחים אקדמיים המבוסס על הזדהות עם שם וסיסמה של המוסד אליו שייך האורח. השירות מופעל ע"י מרכז המחשבים ומיועד בעיקר לגישה למשאבים ואתרים מחוץ לקמפוס. פרטים על השירות ניתן למצוא באתר Eduroam:

https://www.eduroam.org

וכן באתר מרכז המחשבים: CC eduroam page.

הנחיות לשימוש בשירות זה לאנשי סגל ועובדי הפקולטה ברחבי הקמפוס וברחבי העולם ניתן למצוא כאן:

eduroam instructions.

4.      TechSec – רשת מאובטחת של מרכז המחשבים המופעלת ברחבי הקמפוס.

מיועדת לשימוש סגל, עובדים וסטודנטים של הטכניון. הסברים על השירות והשימוש בו ניתן לקרא באתר מרכז המחשבים:

CC TechSec page

5.      TechPublic – רשת פתוחה וללא הצפנה. מיועדת לאורחים, בעיקר לגישה לאתרים ומשאבים מחוץ לקמפוס. הרשת מופעלת ע"י מרכז המחשבים.

 

6.      כמו כן נפעיל את השירות הישן eewifi (ללא הזדהות וללא הצפנה) לתקופת מעבר קצרה.