דף מידע למשתלמים החדשים

 1. לרשותך חוות המחשבים הבאות:
 • חדרים 223, 236 240, 473   בבניין פישבך וחדר 264 בבניין מאייר.

o       בחוות מותקנים מחשבים העומדים לרשות כל הסטודנטים בפקולטה לצורכי תרגול ולמידה.

o       מלגאים יכולים להתחבר לחווה ממחשבם האישי שמחובר ל- EED ע"י ביצוע

Remote Desktop Connection ל-pcfarm   הכניסה באמצעות חשבון ענן טכניוני.

o       חדר 673 בבניין מאייר – למלגאים בלבד – מחשב המחובר לשרת EED  כולל סורק וצורב DVD.

 

 1. הכניסה לחוות נעשית באמצאות כרטיס הסטודנט.
 • לקידוד כרטיס הסטודנט (אם לא פותח) נא לפנות לאחראי משק ותחזוקה – מר רן זביץ' בחדר 251 בבניין מאייר, טל' 4776.
 1. פתיחת חשבונות / סגירת חשבונות
 • במחשבי הפקולטה – יש למלא טופס פתיחת חשבון לפי הפרוט הבא:

o       EED – למשתלמים בלבד

o       PCFARM – שרת חוות סטודנטים לתואר ראשון ולתארים מתקדמים

 • במחשבי מרכז המחשבים

o       פתיחת חשבון במחשבים של מרכז המחשבים ניתן לעשות באופן עצמאי באתר:

http://cc-account.technion.ac.il

o       פרטים נוספים על שירותי המיחשוב במרכז המחשבים העומדים לרשות המשתלמים לתארים גבוהים מפורטים באתר הבית של הטכניון בכתובת: https://cis.technion.ac.il/central-services

 • פתיחת חשבונות במחשבי המעבדות – נא לפנות לאחראי על המעבדה הרצויה.
 • עם סיום הלימודים והחתמת טופס טיולים, החשבון ייסגר והתוכן השמור במחיצה Z ימחק.
 1. מדפסות
 • בחוות הסטודנטים בחדרים 223, 240, 473 בבניין פישבך ו- 264 בבניין מאייר.

o       ההדפסה נעשית באמצעות כרטיס סטודנט. ניתן לטעון את כרטיס הסטודנט בדלפק הקבלה באולמן/בית הסטודנט. לפרטים נוספים נא לפנות לאגודת הסטודנטים.

 • חדר 673: 673- EP ו- 673 KP- מדפסות לייזר שחור/לבן דו-צדדי, 673-CP לייזר צבעונית
 • חדר 851: 851- JP ו- 851 XP- מדפסות לייזר שחור/לבן דו-צדדי, 851-LC  לייזר צבעונית
 • חדר 961: 961 -9P מדפסת לייזר שחור/לבן דו-צדדי
 • בפרוזדור בין מאייר לפישבך: 455 – RC מדפסת לייזר שחור/לבן דו-צדדי
 • מדפסות בבניין ננו/מיקרו – נא לפנות לאחראי מיחשוב במקום

 

 1. מידע נוסף לגבי שירותי מחשוב כמו גישה לקבצים בחשבון, ושרותי טרמינל לשימוש בחווה מרחוק נמצא באתר הפקולטה: https://vee.technion.ac.il/internal/cu-guides
 1. לבעיות ושאלות נוספות ניתן לפנות בדואר אלקטרוני ל-                       service@ee.technion.ac.il

לבעלי חשבון EED נא לפנות דרך:                                                    http://hd.ee.technion.ac.il

הוראות התחברות ראשונית ל EED מילגאים 2