המעבדות שלנו מכשירות בגאווה סטודנטים וחוקרים. הן מייצרות ידע חדש באמצעות תגליות תוך שימוש מעשי בכלים העדכניים ביותר. המגוון הרחב של מעבדות מאפשר לסטודנטים ולחברי הסגל ביטוי אישי עשיר. הפרויקטים במעבדות מונעים מתוך עניין מחקרי של חברי הסגל ובמסגרת שיתופי פעולה עם התעשייה.