מלגת דוקטורנטים יוקרתית מטעם ארגון IEEE הוענקה לדוקטורנט ניקולס ויינשטיין

Nicolas Wainstein

הדוקטורנט ניקולס ויינשטיין, העורך את מחקר הדוקטורט בהנחיית פרופ’ שחר קוטינסקי וד”ר עילם ילון מהפקולטה להנדסת חשמל ע”ש ויטרבי, הוא אחד משלושת הזוכים במלגה היוקרתית לדוקטורנטים מטעם האגודה להתקנים אלקטרוניים ב-IEEE. זהו פרס יוקרתי, הניתן במהלך הכנס (IEDM (IEEE International Device Meeting לשלושה דוקטורנטים מרחבי העולם על הצטיינות במחקר עצמאי בתחום ההתקנים האלקטרונים. ניקולס זוכה בפרס על עבודתו בפיתוח מתגי רדיו המתבססים על ממריסטורים.