פרופ. יגאל ששון נבחר כעמית באגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הבינלאומית

ברכות לפרופ' ששון על ההישג המרשים

 פרופ' יגאל ששון נבחר כעמית באגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הבינלאומית

על תרומותיו בתחום תיאוריית שאנון, וקודים לינאריים מתקני-שגיאות

המינוי היוקרתי הזה ייכנס לתוקפו ב-1 לינואר 2019