פרופ. יגאל ששון נבחר כעמית באגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הבינלאומית

ברכות לפרופ' ששון על ההישג המרשים

 פרופ' יגאל ששון נבחר כעמית באגודת מהנדסי החשמל והאלקטרוניקה הבינלאומית

על תרומותיו לקבלת תחומי קצבים ברי-השגה לערוצי הפרעה גאוסיים, ולאנליזה של קודי תיקון -שגיאות לינאריים, שהינם משיגי קיבול ובעלי סיבוכיות נמוכה

המינוי היוקרתי הזה ייכנס לתוקפו ב-1 לינואר 2019