פרופ' יונינה אלדר נכללה ברשימת החוקרים המצוטטים ביותר לשנת 2018

פרופ' יונינה אלדר

הרשימה כוללת קבוצת עלית של חוקרים המפרסמים מאמרים בעלי מספר ציטוטים גבוה, באחוזון העליון בתחום, לאותה שנה

לרשימה המלאה >>>>

!ברכות ליונינה על הישג יוצא דופן זה.