לדיווח על באג אנא מלאו את הטופס המוצרף בהמשך הדף.

במידת האפשר צרפו תאור מפורט של הבעיה ו/או תצלום מסך


For reporting a BUG please fill out the form below.
If it is possible,please provide a detailed description and attache screen shot

Report a BUG

  • Accepted file types: jpg, gif, png, pdf.
    If possible, please provide the bug screen shot.
*You can also report a BUG via mail to webmaster@ee.technion.ac.il

Thanks, Faculty Computing Unit

תודה, צוות המחשוב הפקולטי