Cyber Security Awareness Worldwide

CSAW  שומרים עלינו – זכינו בפרסים משמעותיים בתחרות האבטחה הקיברנטית הגדולה בעולם 

 (Cyber Security Awareness Worldwide)

:הזוכים

מקום ראשון: מרינה מינקין

 Foreshadow attacks on Intel CPUs

מקום שלישי: פבל ליפשיץ

 The  battery attacks on mobile phones

  הינו אירוע האבטחה הקיברנטי הגדול ביותר בעולם, המתקיים בו זמנית במספר מקומות ברחבי העולם  CSAW

לפרטים על התחרות

!ברכות לשני הזוכים, לפרופסור מארק זילברשטיין ולמנחים שלהם