שםחדרטלפוןאי-מיילתפקיד
פרופ' נחום שימקיןמאייר, 858+972-4-8294679eedean@ee.technion.ac.ilדיקן
פרופ' יוסף שטיינברגמאייר, 655+972-4-8294656ysteinbe@ee.technion.ac.ilסגן דיקן ללימודי הסמכה
פרופ' משה הורוביץמאייר, 658+972-4-8294741horowitz@ee.technion.ac.ilסגן דיקן לסטודנטים בלימודי הסמכה
פרופ' יואב שכנרמאייר, 957+972-4-8293236yoav@ee.technion.ac.ilסגן דיקן ללימודי תארים מתקדמים
פרופ' יהושע זאבימאייר, 970+972-4-8294728zeevi@ee.technion.ac.ilאחראי על קשרים עם גופים לאומיים, תעשייתיים ואחרים
יעקב יבורמאייר, 858+972-4-8294678yankee@ee.technion.ac.ilראש מנהל
נמרוד פלגמאייר, 505+972-4-8294747nimrod@ee.technion.ac.ilנציג המהנדסים בוועדה ללימודי הסמכה
פרופ' יורם מוזסמאייר, 919+972-4-8294640moses@ee.technion.ac.il
סגן דיקן לפיתוח אקדמי
פרופ' ישראל כהןמאייר, 555+972-4-8294731icohen@ee.technion.ac.ilאחראי אקדמי למעבדות הוראה ופרויקטים
פרופ' רן גינוסרמאייר, 904+972-4-8294645ran@ee.technion.ac.il
אחראי מחשוב פקולטי
פרופ' גיא ברטלמאייר, 774+972-4-8294712guy@ee.technion.ac.il

עוזר דיקן לסטודנטים בלימודי הסמכה